De organisatie

NO KIDDING Stopt kindermishandeling! is een maatschappelijke beweging, een vrijwilligersorganisatie met de stichting als rechtsvorm. Bestuur, directie en de vrijwilligers op het landelijk projectbureau inspireren het netwerk van vrijwilligers en maatschappelijke partners in het land.

Tezamen vormen zij een ‘bottum up’ organisatie, die het voorkomen van kindermishandeling zoekt bij alle Nederlandse volwassenen als zijnde omstanders van kinderen. Dit maakt ons allemaal medeverantwoordelijk.

Ons werk wordt gedaan op basis van giften en donaties.

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54383447 en door de belastingdienst aangemerkt als ANBI met fiscaal nummer 8512 83 573.

Bestuur:

Jaap Schuddeboom, voorzitter. 
Ondernemer en coach van startende ondernemers met als specialisatie: digitale communicatie.

Jeanine Branderhorst, secretaris.
Eigenaar/ondernemer Brightline Teleservice.

Ingmar Hulleman, penningmeester.
Zelfstandig ondernemer, IT specialist.

Raad van Toezicht:

Theo Noë, voorzitter.
Redacteur leerboeken.

Lukas Blankers,
Ambassadeur, ervaringsdeskundige op het podium.
Professional bij de gemeente.

Ingrid Bakker,
Ambassadeur, ervaringsdeskundige op het podium, presentator.
Volgt de opleiding Social Work.

Angelique Kastermans,
Ambassadeur en presentator.
Commercieel medewerkster.

Nance van Heck,
Ambassadeur, ervaringsdeskundige op het podium en presentator.
Professional bij de gemeente.

Directie:

Friso van der Wal, boegbeeld, gepensioneerd leraar, conrector, directeur vennootschap, zelfstandig ondernemer met als motto: 'Geef mensen wat ze nodig hebben, niet waarom ze vragen.' Hij is directeur van Flyover Management B.V. en verricht 3 dagen per week de directie voering. Ontvangt per maand een fee van € 1.500,00

Landelijk Projectbureau:

Huurvriendelijk gehuisvest in Barneveld. Wordt vast bezet door de directeur en een parttime projectcoördinator.
De parttime Projectcoördinator wordt voor 20 uur p.w. betaald. Noodzakelijk om alle activiteiten te coördineren.
Naast de projectcoördinator is vanaf 1 september jl. een inhoudelijkcoördinator voor 16 uur p.w. aangesteld. 

Daarnaast zijn er vrijwilligers, die allerlei taken voor hun rekening nemen zoals administratieve werkzaamheden, bijhouden vrijwilligersbestand, communicatie, projecten, social media, organiseren van events etc.

Het geheel ademt een platte organisatievorm, omdat iedereen zich niet alleen verbindt met de doelstellingen beschreven in de statuten, maar vooral met het belang van het kind.
Naast dat kindermishandeling een heftig onderwerp is, geeft de eigen inzet tegelijkertijd veel voldoening.

Accountant en notaris:

Ten Kate Huizinga  te Ede begeleidt als maatschappelijk partner belangeloos de financiële administratie, controleert de boekhouding en maakt de jaarrekening.

Notaris Braun te Barneveld verzorgt belangeloos alle noodzakelijke notariële werkzaamheden.

Ontstaan van NO KIDDING

NO KIDDING is begonnen als een project van stichting Profit for the World’s Children (PWC).

Deze stichting - geïnspireerd door Child Workers in Nepal (CWIN) en geïnitieerd door Anna Clowting - richtte zich in eerste instantie op CWIN en soortgelijke projecten in het buitenland. 

Eind jaren 90 verscheen het onderzoek “Kinderporno en internet” van PWC. Tijdens de research periode kwamen vele schokkende feiten aan het licht over kindermishandeling op eigen bodem! Dit zorgde ervoor dat de focus binnen PWC zich verplaatste naar kinderen in Nederland.

Zo ging in 2004 het project NO KIDDING:netwerk tegen kindermishandeling! als actiegroep van start. Kenmerkend in de beginperiode waren de straatacties, TV spots en posteracties die er op gericht waren  kindermishandeling zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar te maken binnen Nederland. 

Met behulp van startfinancieringen van het Oranjefonds, VSB fonds en stichting Kinderpostzegels konden een website, posteracties, fondsenwerving activiteiten en werving van vrijwilligers worden gerealiseerd.
Een opvallende actie van NO KIDDING was het protest tegen pedofielenvereniging Martijn.

De actuele ontwikkeling van NO KIDDING

NO KIDDING is een 'levende' organisatie in die zin dat wij voortdurend in wisselwerking zijn met onze omgeving, nieuwsgierig zijn en blijven leren. 
Zo is NO KIDDING: netwerk tegen kindermishandeling! veranderd in NO KIDDING Stopkindermishandeling! omdat wij niet willen oproepen om ergens tegen te zijn maar juist om actief te willen zijn in het voorkomen van kindermishandeling.

We merken in de praktijk dat kindermishandeling geen makkelijk onderwerp is.
Het confronteert je meteen met je eigen ongemak over dit onderwerp. Je vindt het bijvoorbeeld zo erg dat je er niets over wil horen, je vraagt je af wat jij zou doen in zo'n situatie, je wordt al bang bij het idee dat je iemand aan zou moeten spreken. 

Onze ervaringsdeskundigen hebben een grote rol gespeeld in het verlagen van deze drempel. Zij hebben ons geleerd dat je in iedere situatie iets voor een kind kunt betekenen. Dat je met een klein gebaar een kind de wereld kan geven en hoe groot het belang hiervan is! Dit is verwoord in de slogan: 'Kleine stappen, grote winst.'

In onze huidige campagne komt dit tot uitdrukking in de TV spots (gratis uitgezonden). Hierin wordt het belang van positieve ervaringen naast de negatieve die er zijn, treffend in beeld gebracht. Deze positieve ervaringen, vertellen ervaringsdeskundigen ons, vormen de bakens in hun groei naar volwassenwording.

Onze interactieve workshops samen met ervaringsdeskundigen, de TV spots, de maandelijkse nieuwsbrief, de website en de sociale media vormen de speerpunten van onze Voorlichting & Scholing, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid.

Halverwege 2014 zijn we begonnen met een structurele interne opleiding waarin wij vrijwilligers opleiden als presentator en ervaringsdeskundige op het podium. Inmiddels worden ook vrijwilligers tot ambassadeurs opgeleid.

Wij proberen met onze activiteiten zoveel mogelijk mensen te bereiken en voor hun de drempel te verlagen om te handelen in het belang van het kind.

 

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In