Presentaties & workshops

Kenmerkend en uniek voor al onze voorlichting & scholing is onze samenwerking met ervaringsdeskundigen; volwassenen die zelf als kind zijn mishandeld. Zij vertegenwoordigen de stem van het kind en laten ons zien wat wel en wat niet werkt. Door hun ervaringen met ons te delen maken zij de pijn, angst en geïsoleerdheid van het mishandelde kind voelbaar. Een noodzakelijke eerste stap. 

Kosten en investering

Onze workshops en presentaties bestaan uit drie onderdelen:

1. WETEN -  De feiten, impact en gevolgen;
2. VOELEN -  We geven een kijkje achter de voordeur via de ervaringsdeskundige;
3. HANDELEN -  'Kleine stappen, grote winst' , je kan altijd iets betekenen voor een kind.

Twee uur durende interactieve workshop door een NO KIDDING koppel vraagt een investering van € 295,00 voor onderwijsinstellingen en € 545,00 voor overige organisaties. Alle investeringen zijn excl. reiskosten en gelden voor een groep van max. 30 deelnemers.

Voor een plenaire presentatie van 30 - 45 minuten geldt een investering van € 150,00 excl. reiskosten.

In bijzondere gevallen kan over een aangepaste budgettering worden gesproken als belangen dat vragen, want bij NO KIDDING staan inhoud en passie voorop. Wel is het zo dat elke vergoeding een bijdrage is om onze ambities en doelstellingen te realiseren

Deelnemers ontvangen een hand-out na afloop. Daarnaast hanteert NO KIDDING na afloop een evaluatieformulier die, na uitwerking, toegestuurd wordt aan opdrachtgever. 

Sommige groepen willen na een workshop nog een vervolgstap om cases uit de eigen praktijk te behandelen en de NO KIDDING methode eigen te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijkteams. De duur van deze vervolg workshop is 75 min. De investering is € 295,00 excl. reiskosten.

Ook komt het regelmatig voor dat deelnemers na afloop een stap verder willen. Dat kan door deelname aan de NO KIDDING interne opleiding tot ambassadeur / presentator / ervaringsdeskundige. Deelname is kosteloos, door financiële ondersteuning van enkele fondsen. Zie interne opleiding.

Quotes deelnemers:

Workshops Fontys studenten Pedagogiek.

 • Het inzicht dat je niet gelijk naar een oplossing moet zoeken.
 • Meer contact maken met de mensen/kinderen om me heen.
 • Hoe kan je vanuit gevoel handelen i.p.v. emotie en gedachtes, ook naar ouders.
 • Alerter zijn, klein gebaar richting anderen kan groot verschil maken.
 • Hoe ik op de juiste manier mijn gevoel bespreekbaar kan maken en contact kan leggen. 
 • Doorzetten als ik een bepaal onderbuikgevoel heb, ook al is de omgeving het er niet mee eens. 
 • Kleine stappen, grote winst. Vaker complimenten geven.
 • Hoe verwerkingsproces ervaringsdeskundige is verlopen, hoe hij weer liefde heeft kunnen vinden.
 • Ga in de toekomst praten vanuit mijn gevoel om verbinding te maken, hele waardevolle tip voor werkveld.
 • Combinatie luisteren, interactie, je mag huilen, vertellen zorgt voor een veilige sfeer.
 • Naar hoe je het beste om kan gaan met kindermishandeling en de melding.
 • Beter letten / observeren op de kleine signalen bij kinderen, alarmbellen constateren.

Presentatie / demo NO KIDDING medewerkers gemeenten.

 • Een ochtend welke heel helpend is. Ervaringsdeskundigen zorgen voor bewustwording en laten mij weer stilstaan bij hoe ik het werk uitvoer.
 • Zeer interessant. Veel input en inspiratie voor implementatie in onze organisatie.
 • Heel erg bedankt voor alle info; het samenbrengen van mensen; uitwisselen van alle info. De demo met de ervaringsdeskundige was een eyeopener.
 • Goed opgezet; aangrijpend en zet aan tot nadenken!
 • Men is ‘verdwaald’ in gemeenten in procedures; te weinig hart, gevoel en missie.
 • Wat fijn dat naast LVAK NO KIDDING is; zijn aanvullend aan elkaar.
 • Waardevol! Menselijk, gevoel; de persoon in kwestie laten weten dat je er bent.
 • Zinvolle bijeenkomst. Verhalen die raken; meer mensen zouden die moeten horen. En wij kunnen een ander spoor laten zien.
 • Leerzame ochtend met bruikbare tips, waarbij het kind centraal staat.
 • Inspirerend; stof tot nadenken. Zet aan tot vormgeven van andere visie.
 • Verhelderende ochtend met veel momenten waarin teruggegaan wordt naar de kern.
 • Waardevolle ochtend. Geeft veel handvatten om lokaal mee aan de slag te gaan. Ervaringsdeskundigen zijn waardevolle aanvulling om dichterbij de praktijk te komen.
 • Een mooie combinatie tussen discussie onder professionals en de ‘menselijke maat’. Mooi dat voor dit laatste veel ruimte was.
 • Goede intervisiebijeenkomst. Leerzaam en prachtig met ervaringsdeskundigen.
 • Top: ervaringsdeskundigen en directeur NO KIDDING.

 Media

Voorlichting en scholing geven we via presentaties, workshops, gastcollege's, de website, een maandelijkse nieuwsbrief, TV spot(s), facebook, twitter, persberichten en landelijke/regionale media. 

 

Geef een reactie of voor meer informatie: info@nokidding.nl

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In