Maatschappelijke beweging

In Nederland worden jaarlijks 320.000 kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt. Hiervan komen rond de 25.000 bij de Jeugdhulpverlening terecht.
Dat betekent dat rond de 300.000 mishandelde kinderen er alleen voor staan. 

"Wij geven omstanders van kinderen handvatten om het goede voorbeeld te zijn. Ons verhaal raakt de mensen diep, want kindermishandeling is allerminst fraai, maar wanneer je kunt voelen wat een kind doormaakt, is de drang om het goede voorbeeld te zijn voor eeuwig in je hart verankerd. En dat doen wij. Samen." (ervaringsdeskundige)

homepage-tekst.jpg

Uit de kille cijfers blijkt dat in Nederland ruim 300.000 kinderen onder de radar blijven voor wie kindermishandeling de dagelijkse realiteit is. Zij worden niet gezien of gehoord in hun eenzaamheid, pijn en verdriet.
Terwijl mishandeling van kinderen per definitie gebeurt in een sociale omgeving die wordt bevolkt door buren, familieleden, leden van een kerkgenootschap, leraren, wijkagenten, sportdocenten..!
Dit maakt ons allemaal onderdeel van het probleem. Vandaar dat NO KIDDING kiest voor een maatschappelijke beweging.
Kinderen zijn voor hun welzijn afhankelijk van ons volwassenen in hun directe omgeving. Volwassenen die met elkaar willen handelen in het belang van het kind.
Iedereen kan een wereld van verschil maken voor een kind dat wordt mishandeld. NO KIDDING laat onder het motto 'Kleine stappen, grote winst' zien hoe.

 

Credits

Copyright © 2018 No Kidding • Built with Concrete5 CMS • Theme by Kevin Tai Sign In